Päevakava


Erakonna üldkogu 16. märtsil 2024 kell 11.00 Paides

PÄEVAKAVA PROJEKT

10.00–11.00 Saabumine ja hommikukohv 

11.00 TÄHTAEG: Erakonna esimehe kandidaatide esitamise tähtaeg (liikmemaksu maksmise lauas)

11.00–11.15 Päevakorra ja tööorganite kinnitamine, hümn

11.15–11.48 Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa kõne, viipekeeletõlkega

11.30 TÄHTAEG: viimane aeg võtta välja valimissedelid (registreemimislauas), samuti erakonna liikmete sõnavõttude registreerimise tähtaeg (liikmemaksu maksmise lauas)

11.48–12.03 Erakonna esimehe valimise protseduuri tutvustamine ja valimine

12.00 TÄHTAEG: Euroopa Parlamendi valimisprogrammi ettepanekute tegemise tähtaeg (liikmemaksu maksmise lauas)

12.03–12.18 Erakonna auesimehe Marju Lauristini kõne, viipekeeletõlkega

12.18–12.33 Peasekretäri tegevusaruande ja 2023. aasta majandusaasta aruande kuulamine

12.33–12.38 Revisjonitoimkonna aruande kuulamine ja aruannete kinnitamine 

12.38–12.43 Erakonna esimehe valimistulemuste tutvustamine ja kinnitamine 

12.43–12.48 Erakonna peasekretäri kinnitamine

12.48–12.50 Valitavate organite suuruse määramine

12.50 TÄHTAEG: Aseesimehekandidaatide esitamise tähtaeg (liikmemaksu maksmise lauas)

12.50–13.10 Erakonna aseesimehekandidaatide kõned: 2 minutit igale kandidaadile

13.10–13.25 Valimisprotseduuri tutvustamine ja valimine 

13.25–13.35 Riigikogu fraktsiooni aruande kuulamine ja kinnitamine 

13.35–13.40 Põhikirja- ja programmitoimkonna aruande kuulamine ja kinnitamine

13.40–13.45 Aukohtu aruande kuulamine ja kinnitamine 

13.45–13.50 Valimistoimkonna aruande kuulamine ja kinnitamine

13.50–13.55 Erakonna aseesimeeste valimistulemuste kuulamine ja kinnitamine

13.55–14.00 Noorte Sotsiaaldemokraatide, Naiskogu Kadri ja Vanemate Sotsiaaldemokraatide valitud esindajate kinnitamine erakonna juhatuse liikmeks

14.00 TÄHTAEG: Juhatuse, põhikirja- ja programmitoimkonna, revisjonitoimkonna, aukohtu ja valimistoimkonna kandidaatide esitamise tähtaeg (liikmemaksu maksmise lauas)

14.05–14.15 Erakonna juhatuse kandidaatide üleslugemine (tulevad lavale) ja toimkondade kandidaatide üles lugemine (ei tule lavale)

14.15–14.30 Valimisprotseduuri tutvustamine ja valimine 

14.3015.30 LÕUNA

15.30–15.40 Tervitus: Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Kaia Vask

15.40–15.50 Tervitus: Nicolas Schmit, Euroopa sotsiaaldemokraatide esikandidaat Euroopa Parlamendi valimistel

15.50–16.00 Erakonna põhikirja §17 muutmine

16.00–16.10 Liikmemaksu suuruse muutmine

16.10–16.30 Erakonna liikmete registreeritud sõnavõtud: 2 minutit igale sõnavõtjale

16.30–16.40 Juhatuse ja toimkondade valimiste tulemuste tutvustamine ja kinnitamine

16.40–16.55 Muusikaline üllatus

16.55–17.20 Euroopa Parlamendi delegatsiooni aruande ja valimisprogrammi tutvustamine ning kinnitamine

17.20–17.35 Euroopa Parlamendi valimisnimekirja kinnitamine

17.35–17.55 Euroopa Parlamendi valimiste esinumbri kõne, viipekeeletõlkega 

18.00 Üldkogu lõpetamine

NB! Päevakavas võib tulla veel muudatusi!