Õige pööre eakatele: toetused tervisele

Meie eluiga on tasapisi kasvamas, kuid tervena elada jäänud aastad kahjuks juurde ei tule.

Kui 2009. aastal oli 65-69 aastastel tervena elada jäänud napilt üle viie ja poole aasta, siis 2015. aastal napilt üle viie aasta.

Samal ajal on suurenenud eakate kulutused tervishoiule, sealhulgas ravimitele. Kui 2010. aastal moodustasid 65-aastastel ja vanematel kulutused tervishoiule umbes 7% väljaminekutest, siis 2015. aastal juba 8,6%.

Tõstsime selle aasta suvel pensionäride hambaravi aastase toetuse 19 eurolt 85 eurole.

Järgmisest aastast hakkame maksma täiendavat retseptiravimite hüvitist. Aastastelt kulutustelt vahemikus 100-300 eurot makstakse hüvitist 50% ulatuses, 300 eurot ületavate kulutuste puhul aga juba 90%.

Lisaks suuname järgnevatel aastatel tervishoidu 200 miljonit eurot lisaraha, mille tulemus on meie kõigi jaoks palju lühemad ravijärjekorrad.

Tule ja teeme koos õige pöörde. Kliki siia!
sotside kandidaadid üle Eesti
Eakate suurim vara on nende tervis ja selle eest hoolitsemine ei tohiks jääda majanduslike võimaluste taha. Ja kui jääb, siis peab riik appi tulema.

Heljo Pikhof
riigikogu liige