Õige pööre noortele: rohkem motiveeritud õpetajaid

Kuigi Eesti õpilased saavad PISA testides silmapaistvaid tulemusi ja koolide üldine tase pole laita, seisab haridussüsteem silmitsi tõsiste väljakutsetega. Neist suurim on õpetajaskonna vananemine. 
Eesti õpetaja keskmine vanus on 48 aastat ja iga kuues õpetaja on üle 60-aastane. Naisõpetajate osakaal on Eestis 84%. Need näitajad on Euroopa kõrgeimad. 
Süvenemas on hariduslik lõhe, kus väiksemate piirkondade koolidesse ei jagu ei õpetajaid ega tugispetsialiste. 
Vaid 0,6% noortest soovib saada õpetajateks. See on madalaim number terves Euroopas. 

Meie eesmärk on viia õpetajate palk 2019. aastaks 120%-ni Eesti keskmisest ehk 1 600 euroni.
Ühtlasi käivitame lasteaiaõpetajate palgatõusu motiveerimise programmi, kogumahuga 50 miljonit eurot. Pikem eesmärk on, et lasteaiaõpetajate palk jõuaks kooliõpetajate töötasule järele.
Asume toetama omavalitsusi koolide tugispetsialistide palkamisel. Riiklik toetus võimaldab võtta tööle 150 tugispetsialisti enam kui praegu.
Digipöörde programmi raames panustame nelja aasta jooksul digioskuste arendamisse üle 35 miljoni euro. Toetame  õpetajate koolitamist, digitaalse õppevara arendamist ning digiseadmete soetamist.

Tule ja teeme koos õige pöörde. Kliki siia!
sotside kandidaadid üle Eesti
Hea haridus ja hea kool algavad motiveeritud õpetajatest ning sotside juhtimisel õpetajate palk ka tõuseb.

Toomas Jürgenstein
riigikogu liige ja õpetaja