Õige pööre: võrdsem ühiskond

Jevgeni Ossinovski
Sotsiaaldemokraatide esimees

Liiga kaua on kehtinud ekslik veendumus, et suurem panustamine ühiskondlikku heaolusse – vaesuse vähendamisse, haridusse ja tervishoidu – on võimalikud alles siis, kui oleme rikkaks saanud. Tegelikkuses arenevad võrdsemad ühiskonnad kiiremini ning vaesuse vähendamine hoopis edendab majanduskasvu.

Meie senine ebavõrdsuse kasv on olnud karm.

2013. aastaks oli Eestist saanud suurima sissetulekute lõhega riik Euroopas. Meie kõige jõukama viiendiku sissetulekud on 6,5 korda suuremad kõige vaesema viiendiku sissetulekutest.

See pole olnud juhus, vaid teadliku ja väära poliitika tulemus, mis kärpis kõige haavatavamate sotsiaalset turvavõrku, tehes samal ajal maksukingitusi kõige jõukamatele.

Ebavõrdsusega kaasuv vaesus on käegakatsutav reaalsus sadadele tuhandetele Eesti inimestele. Keeruline majanduslik olukord põhjustab inimestes aga pettumust, vähendab usaldust teineteise ja riigi suhtes ning tekitab hirmu tuleviku ees. Paraku hakkavad nii mõnedki otsima vaenlasi, kelle süüks seda panna.

Eesti suurim sisevaenlane ei ole aga homoseksuaal, venelane ega lasteta naine, vaid vaesus. See lõhub ühiskonda, pärsib inimeste eneseteostuse võimalusi ning pidurdab kokkuvõttes arengut tervikuna.

Me jääme alati vaeseks, kui loodame investeerida inimeste võrdsetesse võimalustesse alles siis, kui rikkaks oleme saanud.

Põhjamaad on saanud edukaks, kuna on aastakümneid süsteemselt investeerinud kõigi inimeste võimalustesse. Just sellest arusaamast lähtub sotsiaaldemokraatide poliitika. Et Eestis on igaüks oluline, et kõigil peab minema paremini.

Oleme selles suunas töötanud praeguseks valitsuses juba enam kui kolm aastat ning tõesti pööranud Eesti sotsiaaldemokraatlikumale teele.
Ajaloo suurim lastetoetuste tõus, tasuta koolitoit gümnaasiumis ning toimetulekupiiri tõstmine tõid juba 2015. aastal absoluutsest vaesusest välja ligi 10 000 Eesti last. Täiendavad otsused – elatisabifond, lasterikka pere toetus, riiklik huvitegevuse toetus ja palju muud – vähendavad aastaks 2019 laste vaesust Põhjamaade tasemeni.

Meie tulumaksureform jätab järgmisest aastast 75 protsendile Eesti töötajaist iga kuu täiendavalt kätte 64 eurot. Tänu sellele toome ligi 50 000 tööinimest välja suhtelisest vaesusest.

Jah, oleme palunud, et tasakaalustatud arenguks panustaksid jõukad ühiskonda natuke rohkem. Aga ühises kodus ongi nii, et kui enamikul läheb paremini, läheb kõigil paremini.

Nende muutuste tulemusel on Eesti sõbralikum, ühtehoidvam ja julgemalt tulevikku vaatav ühiskond.

See on pööre Eesti poliitikas. Ja see on õige pööre!

Tule ja teeme koos õige pöörde. Kliki siia!
Sotside kandidaadid üle Eesti

Igaüks on Eestis oluline, kõigil peab minema paremini.

Jevgeni Ossinovski
sotsiaaldemokraatide esimees