Uudised

Riigikogu arutab lasteaia kohatasu kaotamist

Riigikogus tuleb täna esimesele lugemisele sotsiaaldemokraatide eelnõu, mis vabastab lapsevanemad kõikjal Eestis lasteaia kohatasu maksmisest. Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu järgi jäävad kulud riigi kanda – riik peab omavalitsustele saamata jäänud tulu kompenseerima. Kultuurikomisjoni … Loe edasi

Tallinna koalitsioonileping

  Käesolev lepe sõlmitakse Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel ning tugineb erakondade 17. oktoobril 2021. a toimunud Tallinna Linnavolikogu valimisteks koostatud programmidele, Tallinna linna arengudokumentidele ning osapoolte maailmavaatele. Kindlustame … Loe edasi

Lemmit Kaplinski: süvendatud vene keele õpe jääb

Tartu uus võimuleping näeb ette linna koolide ja lasteaedade järkjärgulise üleviimise eestikeelsele õppele järgmise nelja aasta jooksul. See on ambitsioonikas eesmärk, mille elluviimisel tuleb leida esmalt ühine arusaam lapsevanemate ja … Loe edasi

Võru linna ajaloo pikim koalitsioonileping sai allkirjad

Võru linnas kohalikud valimised võitnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Reformierakond ning Eesti Keskerakond on jõudnud loodava koalitsiooni osas kokkuleppele ning teisipäeval allkirjastati  Võru linna koalitsioonileping „Ühtsuses peitub jõud ja võlu – … Loe edasi

Narvas sündis koalitsioonileping

Katri Raigi valimisnimekirjast ja erakonnast Eesti 200 Narva linnavolikokku valitud kandidaadid allkirjastasid 5. novembril koalitsioonilepingu. Lepingu kohaselt esitatakse Narva linnapea kandidaadiks Katri Raik. Suurem osa kokkuleppest on pühendatud ettepanekutele parandada Narva juhtimist, … Loe edasi

Kohtla-Järve koalitsioonilepe on allkirjastatud

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Reformierakond ning valimisliidud Restart Kohtla-Järve ja Progress on sõlminud Kohtla-Järvel koalitsioonileppe, sätestades ühise valitsemise põhimõtted, peamised eesmärgid ja tööjaotuse Kohtla-Järve linnavolikogus ja -valitsuses. „Ajalooline ja väga emotsionaalne … Loe edasi

Endiste sotsiaalministrite ühispöördumine

Kutsume Vabariigi Presidenti, Riigikogu esimeest ja valitsusjuhti kiiresti astuma samme erakondadeülese konsensuse saavutamiseks kriisi lahendamise strateegilistes küsimustes.Eesti tervishoid läbib praegu erakordset katsumust. Arstid, õed ja hooldajad töötavad kohutava koormusega keerulistes … Loe edasi