Küllap iga eestlane, kes peab oluliseks ning armastab oma keelt ja kultuuri, kannab endaga kaasas suuremal või väiksemal määral rahvuslust. Rahvusluse intellektuaalne ja emotsionaalne nudimine aga võib muuta tõsise maailmavaate karikatuuriks. Ja sellest on kurb.

Toomas Jürgenstein

Ann VaidaAvatud ühiskond, Eesti, Kultuur

Mulle näib, et nende inimeste identiteet, kes tunnevad, et sõna Eestimaa või eestimaalane kasutamise pärast läheb rahvuslusest midagi kaduma, on õige habras ja vastandumisele rajatud, kirjutab riigikogu sotside fraktsiooni liige Toomas Jürgenstein.

Umbes 200 000 aastat tagasi elas Aafrikas naine, keda hellitlevalt kutsutakse Aafrika Eevaks, meie kõigi mitokondriaalne esiema. Mingil hetkel hakkasid inimesed liikuma teistesse maailmajagudesse, kujunesid välja erinevad rassid, keeled ja rahvused. On loomulik, et inimene peab endaga lähedaseks esmajärjekorras endaga keeleliselt ja kultuuriliselt sarnaseid rahvuskaaslasi, kuid kahju oleks, kui intelligentse, empaatilise ning mõistva rahvuslase asemel hakkab avaliku kuvandina domineerima pigem rahvuslase karikatuur.

Aastavahetusel jäid meelde ühe end igal sammul rahvuslikuks nimetava erakonna liidrite reljeefsed hinnangud. Hurjutati presidenti, et kasutas liiga palju sõnu Eestimaa ja eestimaalased ning peamiste vaenlastena nähti mitmes erakonnas redutavaid rahvusriikluse reetureid ja kollaborante.

Ühtpidi tundub mulle, et eelmises lõigus kirjeldatud etteheidetega alahinnatakse rahvast intellektuaalselt. Rahvas on ju lugenud, et Eesti riikluse ühe alusena on kirja pandud «Manifestist kõigile Eestimaa rahvastele». Meenuvad laulud «Eestimaa su mehemeel /../», «Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa /../» või siis see, kuidas 1988. aastal kogunes 300 000 inimest lauluväljakule üritusele «Eestimaa laul».

Mulle näib, et nende inimeste identiteet, kes tunnevad, et sõna Eestimaa või eestimaalane kasutamise pärast läheb rahvuslusest midagi kaduma, on õige habras ja vastandumisele rajatud. Vastava identiteedi toitmiseks tuleb pidevalt otsida vastandumiseks põhjuseid, meetodiks võib tänapäeval olla näiteks libauudiste tootmine ja levitamine, mida müütiline peavoolumeedia pidavat vältima. Intellektuaalselt alahinnatud rahvuslus võib kujuneda sarnaseks fundamentalistliku usuorganisatsiooniga, kus ratsionaalsed argumendid kaotavad jõu ning loeb vaid pühendumus. Niisugusele maailmavaatele saab vaid kaasa tunda.

Teisalt, vahel tundub mulle, et rahvusluse mõistest tahetakse üha rohkem eraldada ka empaatiavõimet. Näiteks kuulsin mõtteid estofoobidest, rahvusriikluse reeturitest ja kollaborantidest hiljuti riigikogus, kui võeti vastu otsus, et  õigusabi taotlust võib peale eesti keele esitada ka mõnes Eestis enam levinud muus keeles. Otsus, mis ei puudutanud mingil moel kohtu töökeelt, oli eelkõige inimlik. Nii nagu hea erakonnakaaslane Hardi Volmer Õhtulehes selles küsimuses ütles: «Olen igati parlamentaarse debati poolt, kuid niisama kirglikult seisan inimlikkuse poolt ning hirmutamise ja eksitamise vastu.»

Olla rahvuslane on austusväärne ja tõsiseltvõetav maailmavaateline otsus. Küllap iga eestlane, kes peab oluliseks ning armastab oma keelt ja kultuuri, kannab endaga kaasas suuremal või väiksemal määral rahvuslust. Rahvusluse intellektuaalne ja emotsionaalne nudimine aga võib muuta tõsise maailmavaate karikatuuriks. Ja sellest on kurb.

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir