Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.

Rainer Vakra

Ann VaidaLapsed ja pered, Võrdõiguslikkus

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra tõstis täna riigikogus esile, et mida rohkem isad oma lastega koos on, seda tugevam side neil lastega tekib ja seda paremini pered koos põsuvad.

Vakra kinnitusel mõjub isapuhkuse pikendamine positiivselt nii peresuhetele ja lastele kui ka meeste tervisele. Riigikogu seadustas täna vanemahüvitise süsteemi muudatused, mis lubavad isadel alates 2020. aastast jääda senise kümne päeva asemel oma lapsega 30  päevaks koju. Selle aja eest maksab riik isadele täiendavat vanemahüvitist.

„See muudatus väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada,“ lausus Vakra. Tema sõnul on hea näha, et tänavapildis on üha rohkem lapsevankritega mehi ja et üha enam jagavad lapse ema ja isa omavahel vanemapuhkust.

Vakra tsiteeris ka noori isasid, kes löövad kaasa sotsiaalministeeriumi kampaanias „Papsiga kodus.“ Üks isa võttis oma kogemuse kokku nii: „Vanemapuhkus ja koju jäämine tähendab mehe jaoks küpsemist. See on aeg, mil poisist saab mees.” Teine isa leidis, et: “ Miks mitte vanemapuhkusel osaleda, kui riik ja perekond on andnud sulle kõik võimalused, et seda rolli jagada?” Ja kolmas lisas: “ Karta pole midagi. Kui mees saab iseendaga hakkama, saab ta ka oma väikese lapse eest hoolt kanda.”

Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir
President ei ole lihtsalt üks ametnik. Ta on riigipea.
Päevaleht
Ivari Padar