Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.

Hannes Hanso

Ann VaidaMajandus

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso küsib, kas Reformierakond tahab valimiste eel ohvedada julgeoleku ärile?

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur rääkis laupäeval ERR-ile, et ettevõtjate ja maksumaksjate huvid tuleb seada riigi huvidest ettepoole.

Seetõttu kavatseb Reformierakond seista põhimõtte eest, et majandus saab kasvada vaid tingimustes, kus piirangud on viidud miinimumini ning mängureeglid on selged.

Samuti seab partei eesmärgiks maksumaksjate arvu tõusu. Selleks tuleb Pevkuri sõnul aidata välismaal elavatel eestlastel Eestisse tagasi tulla. Samuti tuleb võimaldada sünnijärgsetel eestlastel säilitada Eesti kodakondsus isegi juhul, kui soovitakse võtta mõne teise riigi kodakondsus. Teisisõnu, seadustada topeltkodakondsus.

Hanso: võib-olla sooviks Reformierakond asuda muutma Euroopa Liidu ühist sanktsioonipoliitikat Venemaa suhtes?

Sotsiaaldemokraadi Hannes Hanso sõnul on Eesti esmane huvi julgeoleku tagamine, siis usuvad riiki ka investorid ja maksumaksjad. “See kehtib samuti valimiste eel, kui õhk hakkab poliitikast paksuks minema,” kirjutas ta Facebooki postituses.

“Nüüd aga ilmus Reformierakonna juhilt intellektuaalselt „huvitav“ mõttearendus stiilis: maksumaksjate ja ettevõtjate huvid tuleb riigi huvidest ettepoole panna. Mis mõttes? Kuidas saab üldse eraldada maksumaksjaid ja ettevõtjaid muust elanikkonnast ja miks peaks selline vastandumine toimuma, on iseenesest mõistetamatu, aga see selleks.”

“Võib-olla praegu sooviks Reformierakond asuda muutma Euroopa Liidu ühist sanktsioonipoliitikat Venemaa suhtes? On ju sanktsioonid ettevõtlusele ja ettevõtjatele kahtlemata kahjulikud ning Eestis on paljud ärid sanktsioonide tõttu kahju kandnud. Kindlasti võiks proovida Venemaaga suhteid soojendada raudteede ja sadamate täituvuse tõstmiseks nagu mingid ettevõtjate ringkonnad tiitvähilikult soovivadki. Kas Reformierakond sooviks mingit ettevõtjaid soosivat eridiili Venemaaga? Võiks lubada tuuleenergia arendajatel ehitada terve Kirde-Eesti ranniku tuulikuid täis ning samal ajal kaotada meie eelhoiatus- ja õhuseirevõimekuse. Mõningate ettevõtjate huvid tõstaks see riigi huvidest ettepoole, kahtlemata,” kirjutas Hanso.

“Tõsi, sellel kõigel oleks selge hind meie väärtustele, riigikaitsele ja sõltumatusele. Eriti praegusel, välis- ja julgeolekupoliitiliselt keerulisel ajal kui liitlaste ühtsus kõige kõrgemas hinnas. Julgeolek peab olema prioriteet. Meenutan, et riigikaitse sai praeguse valitsuse ametisse asumisel olulise lisaraha süsti kaitseinvesteeringute lisameetme näol. Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast. Reformierakond on astunud oma valimiseelsete loosungitega „Business first!“ õhukesele jääle,” kirjutas ta sotsiaalmeedia postituses.

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir
President ei ole lihtsalt üks ametnik. Ta on riigipea.
Päevaleht
Ivari Padar