"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."

Barbi Pilvre

Ann VaidaAvatud ühiskond

EKRE haagib end rahvast lahti ja astub rahva enamuse vastu, et vaid tähelepanu püüda, kommenteeris riigikogu väliskomisjoni liige Barbi Pilvre (SDE) EKRE kongressi üleskutset korraldada Eesti Euroopa Liidu liikmelisuse üle uus rahvahääletus.

«EKRE juhtkond, kes näeb Euroliidu arengutes kahju meie rahvuslikule kestmisele, on valinud populistliku tõejärgse poliitika, millel ei ole rahva enamuse tuge,» ütles Pilvre.

Ta märkis, et viimase avaliku arvamuse uuringu järgi toetab Eesti kuulumist Euroopa Liitu 77 protsenti meie inimestest. Sama uuring tõi tema sõnul välja ka kolm olulisemat tegevussuunda, millega Euroopa Liit peaks inimeste arvates tegelema: ühenduse piiride kaitsmine ja terrorismivastane võitlus, rändekriisi algpõhjuste lahendamine ning Eestit muu Euroopaga ühendava taristu arendamine.

«See kinnitab, kuidas Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist,» ütles Barbi Pilvre.

Pilvre sõnul on Euroopa Liiduga ühinemine ja sinna kuulumine suurel määral aidanud kindlustada Eesti iseseisvust ning edendanud meie arengut kõigis valdkondades. «Mitmed miljardid eurod põllumajanduse ja maaelu toetuseks, kaasaegsete teede ehitamine, kooli- ja ülikoolihariduse konkurentsivõime tõstmine, majanduse elavdamine – ka kõige euroskeptilisem inimene näeb kasu, mida Euroopa Liit on Eestile andnud lisaks välis- ja julgeolekupoliitilisele turvatundele.»

«On raske ette kujutada, et populistlikku Euroopa-vastasust võiks toetada EKRE auesimees Arnold Rüütel, kes Vabariigi presidendina seisis sirgeseljaliselt Eesti Euroopa Liiduga ühinemise poolt ja paljuski tänu kellele 2003. aasta ühinemisreferendum ka õnnestus,» sõnas Pilvre.

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir
President ei ole lihtsalt üks ametnik. Ta on riigipea.
Päevaleht
Ivari Padar