"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."

Liisa Oviir

Ann VaidaAvatud ühiskond, Õigus

liisa oviir

EKRE idee muuta kohtunike amet valitavaks ja tähtajaliseks murendaks kohtunike sõltumatuse alustalasid, leiab riigikogu liige Liisa Oviir (SDE).

„Kohtuniku eluaegsus on üks tema sõltumatuse põhitagatis. Kohtunik ei saa õigust mõistes mõelda sellele, kuidas konkreetne lahend tema enda karjääri mõjutab,“ põhjendas Oviir.

„Kujutlegem ette, et me seome kohtuniku kutse tema tagasivalimisega. Sellega loome olukorra, kus kohtunik hakkab õigust mõistes paratamatult silmas pidama veel muid tegureid peale õige lahendi tegemise,” lisas ta.

Oviiri hinnangul on kohtuniku sõltumatus mitte tema privileeg, vaid menetlusosaliste ehk igaühe tagatis selle kohta, et kohtunik lahendab talle antud asju erapooletult.

Tema sõnul on kohtunike poliitilise mõjutamise võimalus, mida EKRE üritab, oht demokraatiale, õigusriigile ja väärtustele, millele iseseisvuse taastanud Eesti on viimase veerandsaja aasta jooksul toetunud.

„EKRE-lt, kes tahab kohtunikud politiseerida, võiks mõistagi küsida, et kas nemad sooviksid ja usaldaksid olukorda, kus mõne nende liikme kohtuasja vaatab läbi mõne teise erakonna poolt ametisse nimetatud kohtunik,“ märkis Oviir.

EKRE võttis laupäeval Paides toimunud volikogul vastu poliitilise avalduse, mille kohaselt ohustab kohtute omavoli Eesti demokraatiat.

Muu hulgas seisis avalduses, et EKRE tahaks muuta kohtunike ja ka prokuröride ameti valitavaks ja tähtajaliseks. Eluaegse ameti puhul tekib erakonna hinnangul suletud tsunft, kus sõltumatuse asemel on kerge tekkima karistamatuse tunne.

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
President ei ole lihtsalt üks ametnik. Ta on riigipea.
Päevaleht
Ivari Padar