"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"

Barbi Pilvre

Ann VaidaKeskkond

Riigikogu lükkas 49 häälega tagasi seaduseelnõu, mille eesmärk oli Eestis lõpetada 2028. aastast naaritsate, rebaste ja tšintšiljade pidamine vaid karusnaha tootmiseks, samuti nende aretamine ja paljundamine.

“Kahju, et karusloomakasvatuse keelustamise eelnõu menetlusest välja langes, aga olen positiivselt üllatunud, et karusloomade kaitsmist toetas 24 saadikult, mis on kümme riigikogulast rohkem kui oli eelnõu algatajaid,” ütles selle teema parlamendisaali toonud sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre.

“Arvan, et keskkonnateadlikkus on tõusev trend ja loomakaitse arenev tulevikuvaldkond. Kindlasti võetakse karusloomakasvatuse lõpetamine uuesti üles lähitulevikus, võib-olla juba parlamendi järgmises koosseisus,” ütles Pilvre, kes lubas teemaga kindlasti edasi tegeleda. “Juba meie eelnõu arutamine Riigikogus on suur samm ja avab arutelusid loomade õiguste üle.”

Ta on veendunud, et hoolimata just EKRE ja Vabaerakonna kirglikest vastuväidetest seaduseelnõule „ei soovi ükski normaalne inimene loomale kannatusi ja nende kitsastesse puuridesse aheldamist“.

“Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada,” kinnitas Pilvre.

“Karusnahatootmine pole Eestis olnud rahvuslik traditsiooniline tegevusala, et seda reliktina, mälestusena muistsetest aegadest, säilitada,” sõnas ta.

Karusloomakasvatuse lõpetamise seaduseelnõu algatajateks olid parlamendi koalitsiooni- ja opositsioonipoliitikud Barbi Pilvre, Eiki Nestor, Marianne Mikko. Jaanus Karilaid. Oudekki Loone, Liina Kersna, Inara Luigas, Heidi Purga, Heimar Lenk, Rainer Vakra, Hardi Volmer, Hannes Hanso, Eerik-Niiles Kross, Lauri Luik.

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir
President ei ole lihtsalt üks ametnik. Ta on riigipea.
Päevaleht
Ivari Padar