„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."

Barbi Pilve

Ann VaidaEesti

„Valitsuskabineti eilne otsus jätta Sisekaitseakadeemia nn põhikorpus Pirita-Kosele ja luua Narvas akadeemia kolledž on mitmest arutatud võimalusest kõige mõistlikum lahendus,“ ütles Riigikogu õiguskomisjoni liige, sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre.

Ta nõustub Sisekaitseakadeemia (SKA) vilistlase, nüüdse tolliametniku ja Narva volikogu liikme Ants Kutti arvamusega: see on avara pilguga plaan, mis läheb kaugemale ühe kõrgkooli osalisest kolimisest, suurendab oluliselt Ida-Virumaa elanike turvatunnet, tõstab riigi kohalolekut selles piirkonnas ning muudab tugevamaks Euroopa Liidu välispiiri tundliku lõigu nii salakauba kui ka illegaalsete immigrantide tõkestamisel.

Narvalastele on oluline, et SKA kolledži kui tugeva sisejulgeolekukeskuse juurde tuleb lasketiir, mida saavad kasutada ka sealsed kahevõistlejad ja loodetavasti kaasaegne ujula, mis oleks samuti linlastele avatud, lisas Pilvre.

„SKA õppe- ja praktikategevus moodustab otsekui Eesti-ülese võrgustiku, asudes Pirita-Kosel, Paikusel, Väike-Maarjas ja Narvas,“ ütles Pilvre. Tema sõnul muudab valitsuskabineti eilne otsus Eesti ainsa sisejulgeoleku õppeasutuse ja sealt saadava väljaõppe taset kindlasti paremaks, sest kadetid nagu ka täiendkoolitusele tulijad saavad nüüd võimaluse intensiivseks ja mitmekülgseks praktikaks.

„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa,“ kinnitas Barbi Pilvre.

Lisainfo: Barbi Pilvre, tel 56 207 220

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir
President ei ole lihtsalt üks ametnik. Ta on riigipea.
Päevaleht
Ivari Padar