“Tehnika võib olla hea ja kiire, kuid kõige selle taga on ikka inimene. Kõige olulisem on inimressurss."

Andres Anvelt

Ann VaidaSiseturvalisus

Siseminister Andres Anvelt märkis neljapäeval 2016. aasta õiguskorrast ja politsei tööst turvalisuse tagamisel ülevaadet tehes, et positiivsena saab välja tuua asjaolu, et üldine süütegude hulk mullu vähenes, kuid muret teeb jätkuvalt narkosurmade suur hulk. “Eelmise aastaga võib rahule jääda üldjoontes keskmisest kõrgemalt, kuid paljud asjad ei sõltu ainult politseist. Hea on see, et üldine süütegude arv on vähenenud, ka igasuguste raskemate kuritegude, sealhulgas tapmiste,” ütles Anvelt.

Tema sõnul on eelmisel aastal vähenenud ka alaealistega seotud kuritegevus.

“Postiivne on, et alaealised on rahulikumaks muutumas. Pole enam nii süüteoaltid. Siin mängib mingit rolli ka demograafia, kuid mitte nii olulist rolli, kui just see, et politsei on vaeva näinud ja rakendanud ennetusmeetmeid,” märkis Anvelt.

Anvelti sõnul on võib eelmise aasta põhjal öelda, et lähisuhtevägivallast teatamine on tõusnud ja vastavad numbrid kajastavad enamvähem reaalset pilti.

“Kurb on jätkuvalt suur narkosurmade arv, mis on muidugi Eestis alati kõrge olnud, kuid eelmine aasta tõi neid natuke juurde. Seepärast on väga oluline politsei roll narkodiilerite püüdmisel,” ütles Anvelt.

Anvelti sõnul oli surmaga lõppenud liiklusõnnetuste arv eelmisel aastal kasvus.

“Politsei on väga palju panustanud töötunde ja roolijoodikuid liiklusest kõrvaldanud, kuid midagi väga rõõmustavat pole,” nentis ta.

Anvelti sõnul pole selles probleemis ka ühiskonna üldine hoiak sellel tasemel nagu tahaks. “Siin peaks palju tööd tegema veel teised poliitikad, mitte ainult korrakaitseline,” leidis Anvelt.

Anvelti hinnangul ei tohi Eestis kindlasti politseinike arv enam väheneda, kuid see ei tähenda, et ei tohiks teha ümberkorraldusi süsteemi sees.

“Minu toetus on igal juhul politseijuhile olemas, et olemasolev struktuur veel paremini tööle panna,” kinnitas Anvelt.

Anvelti kinnitusel on tema kui ministri poliitiline sõnum eelarveläbirääkimistel politseinike palk.

“Tehnika võib olla hea ja kiire, kuid kõige selle taga on ikka inimene. Kõige olulisem on inimressurss,” märkis minister.

ERR

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir