President ei ole lihtsalt üks ametnik. Ta on riigipea.

Ivari Padar

Ann VaidaEesti

Ajakirjanik Karoliina Vaslil on 21.03 avaldatud repliigis õigus: vaevalt president terve suve töötab. Just nimelt. Vabariigi President – riigipea ja riigikaitse kõrgem juht – töötab mitte terve suve, vaid vähemalt viis aastat. Nii pikk on tema üks ametiaeg.

Sel põhjusel pidaski riigikogu põhiseaduskomisjon esmaspäeval õigeks kaotada praegu seaduses olev võimalus riigipeal end puhkusele vormistada.

Kõrvalt vaadates on ehk raske mõista ja uskuda, et president töötabki puhkepäevadeta, ka siis kui tema kalendris pole ametlikke kohtumisi või visiite. Riigipeaks lihtsalt ei valita inimest, kelle puhul oleks kahtlus, nagu ta võiks ühel päeval öelda: täna olen puhkusel viibiv Vabariigi President, tööasjadega palun mind mitte tülitada.

Olen kindel, et kui president Kaljulaid oli iseseisvuspäeva järel perega erasõidul, luges ta kaustade viisi eelseisva Soome riigivisiidi materjale ja samuti kohe selle järel olnud Liibanoni visiidi taustamemosid. Kirjutas ise kümneid e-kirju ja vastas ehk veel rohkematele. Rääkis pikalt erinevate telefonidega. Teistmoodi poleks see võimalik. President on president oma ametiaja igal päeval.

Kui ajakirjanik muretseb, kas riigipea „staatust mitte ei murenda see, kui edaspidi vaadatakse viltu pea igale presidendi käigule, mis näiliselt puhkust meenutab“, siis minul on seepeale küsimus: „Miks nii umbisikuliselt? Kes vaatab viltu?“

President ei ole lihtsalt üks ametnik. Ta on riigipea. Tal puudub võimalus võtta puhkust ja end tööst välja lülitada. Riigikogu põhiseaduskomisjoni ettepanek on presidendi tegevust puudutavad seadused sellega kooskõlla viia.

Mida rohkem õigusselgust, seda parem.

Delfi

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir