Süüdistada praegust koalitsiooni „hiilivas venestamises," kõnesoleva seadusemuudatuse alusel, tundub sõge!

Hardi Volmer

Ann VaidaLõimumine

Kolleeg parlamendi Vabaerakonna fraktsioonist, Külliki Kübarsepp, muretses teisipäevases Õhtulehes, et uus võimuliit annab riigi õigusabi seaduse muudatusega vene keelele tagaukse kaudu järk-järgult riigikeele staatuse. Hea inimene on mures, et kaaskodanikud võivad edaspidi ka vene keelse pöördumisega kohtusse minna. „… me peame olema uhked väikese Eesti ja tema väikese keele üle,“ kirjutab ta.

Loodetavasti muretseb ta sellegi pärast, et ühele teisele võõrkeelele antakse meil paraadukse kaudu akadeemilise keele staatus. See paraku on pikem jutt.

Rahvusnihilism on mulle vastik. Minu fraktsioonikaaslastele täpselt samuti. Koalitsioonistki pole tajuda teistsuguseid hoiakuid. Milles siis asi?

Riigi õigusabi seaduse muutmine annab lihtsalt inimliku võimaluse näiteks Narvas elavale vanaprouale kirjutada avaldus ainsas tema vallatavas keeles ning saada õigusabi, kui ta näiteks nõuab kompensatsiooni naabrimehelt, kes ta viinauimas trepist alla tõukas. Tõlkesse läheb umbkeelse inimese avaldus paraku niikuinii ja nüüd riik lihtsalt võimaldab talle seda kohe. Õigusemõistmine käib ju ikka riigikeeles.

Hää Külliki Kübarsepp ning teised oponendid Vabaerakonna, EKRE ja Reformierakonna ühisrindest – see ei ole Eesti riigi aluste kõigutamine ega kellegi või millegi rakendamine „venekeelse vankri ette“.  Olen igati parlamentaarse debati poolt, aga sama kirglikult seisan inimlikkuse poolt ning hirmutamise ja eksitamise vastu.

Keeletundliku inimesena näiteks hirmutab mind hoopiski mu enda rahvuskaaslaste üha süvenev vaeg-emakeelsus.

Süüdistada praegust koalitsiooni „hiilivas venestamises“, kõnesoleva seadusemuudatuse alusel, tundub sõge.

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir