„Ainsa erakonnana kolme viimasesse valitsuskoalitsiooni kuuludes oleme olnud laste ja perede toetuse reformi selged eestvedajad."

Jevgeni Ossinovski

Ann VaidaLapsed ja pered

Langemas on nii suhtelises vaesuses elavate laste arv kui ka laste absoluutse vaesuse määr, mis kinnitab, et sotsiaaldemokraatide sammud laste heaolu parandamiseks on olnud õiged, ütles SDE esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kommenteerides statistikaameti avaldatud uusi vaesuse näitajaid.

„Ainsa erakonnana kolme viimasesse valitsuskoalitsiooni kuuludes oleme olnud laste ja perede toetuse reformi selged eestvedajad,“ rõhutas ta.

Statistikaameti andmeil elas 2015. aastal elas alla 18-aastastest lastest suhtelises vaesuses 18,5% ehk poolteist protsendipunkti vähem kui aasta varem, samuti langes laste absoluutse vaesuse määr – vastav näitaja oli 2014. aastal 9,1% ja 2015. aastal 4,6%. Suhtelises vaesuses elas 2015. aastal 21,3% ja absoluutses vaesuses 3,9% Eesti elanikkonnast. Suhtelist vaesust kogevate inimeste osatähtsus vähenes varasema aastaga võrreldes 0,3 protsendipunkti ning absoluutses vaesuses elavate inimeste osatähtsus 2,4 protsendipunkti.

„Kui sotsiaaldemokraadid hakkasid 2014. aastal taas valitsusvastutust kandma, siis ühe esimese asjana murdsime kümme aastat muutumatuna püsinud lapsetoetuse niru summa, mis toona oli 19 eurot ja nüüd 50 eurot kuus pere esimesele ja teisele lapsele,“ ütles Jevgeni Ossinovski. „Lisaks laiendasime tasuta koolilõunat ka gümnaasiumidele ning suurendasime kõige rängemas vaesuses elavate laste toimetulekut.“

„Sotsiaaldemokraadid on järjekindlalt seisnud ja seisavad ka tulevikus selle eest, et lastega perede toimetulek paraneks ning riigi toetus lastele käiks kaasas elukalliduse tõusuga. Suuremas vaesusriskis on kolme ja enama lapsega pered ning selle mure lahendamiseks suurendame järgmise aasta 1. juulist kolmelapseliste perede kogutoetust 500 euroni kuus. Seitset või enamat last kasvatavale perele hakkame maksma sellele veel 400 eurot lisaks,“ ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt (SDE), kes oli sotsiaalkaitseminister 2014. aastal, mil tehti murdelised laste ja perede toimetulekut mõjutavad olulised otsused.

Juba on vastu võetud otsused, mis oluliselt panustavad laste vaesuse vähendamisele ka järgmisel aastal. Nii käivitub uuest aastast elatisabifond, mis tagab üksikvanematele igakuise 100-eurose toetuse ja nõuab elatise mittemaksjatelt võlad sisse. Järgmisest septembrist käivitub ka riikliku huvitegevuse toetuse programm, millega suunatakse laste huvitegevusse 15 miljonit eurot lisaraha.

„Laste võrdsemate võimaluste tagamine on investeering tulevikku. Valitsuserakonnana rakendame ka edaspidi laste ja perede heaolu parandavaid ja kaitsvaid poliitikaid, mille tulemusena me näeme vaesuse näitajate alanemist ka järgnevatel aastatel,“ lausus Ossinovski.

Statistikaameti andmeid vaata täpsemalt: https://statistikaamet.wordpress.com/ ja pressiteatest: http://www.stat.ee/pressiteade-2016-140

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir