Mul on kahju, et väike osa ärimehi näib arvavat, et riik peab tegema vaid asju, mis on nende otsestes majanduslikes huvides.

Jevgeni Ossinovski

Ann VaidaValitsemine

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) volikogu laupäevasel istungil poliitilisest olukorrast kõnelenud erakonna esimees Jevgeni Ossinovski peab opositsiooni langenud poliitikute reaktsioone uuele valitsusele neurootiliseks vapustuseks, sest muutus senini ainuvõimalikuks peetud võimupilt.

Ossinovski sõnul on uus valitsus hea ja eluterve ning suudab arutada, kuidas midagi lahendada. Samuti ei tegele partnerid üksteisele jala taha panemisega. “See on väga hea kogemus, sest kuigi oleme valitsuses aastast 2014, olime unustanud, et ka nii saab poliitikat teha,” ütles Ossinovski, kelle sõnul on paratamatu, et kõik poliitilised valikud ei meeldi kõigile.

“Meie poliitika on olnud vajalik, õige ja see töötab,” märkis Ossinovski. “Mul on kahju, et väike osa ärimehi näib arvavat, et riik peab tegema vaid asju, mis on nende otsestes majanduslikes huvides.”

Sotsiaaldemokraatide tegevus on 10 000 last toonud välja absoluutsest vaesusest, meenutas Ossinovski ja lisas, et jõustunud on ka elatisabifond ja veelgi tõusnud lapsetoetus. Peagi hakkavad kolmelapselised pered saama 500 eurot igakuist toetust ning rakendub huvitegevuse toetus. Uus valitsusliit suurendab hariduse rahastamist kümnendiku võrra, tõstab koolikohustust ja korraldab töötajate ümberõpet, panustab eriprogrammiga IT arengusse, võimaldab kodakondsust Eestis sündinud lastele, kelle vanemad on Vene passiga. Maksureform jätab 75 protsendile elanikest igakuiselt üle 60 euro rohkem kätte.

Vaadates sügisesi kohalike volikogude valimisi, kinnitas Ossinovski, et sotsiaaldemokraadid ei ole kunagi läinud neile valimistele nii tugeva vundamendiga nagu sel aastal, kuna sotsid on võimul paljudes olulistes omavalitsustes – linnapead Võrus ja Valgas, Põltsamaal ja Paides, Kärdlas ja Kuressaares, abilinnapead Tartus, Jõgeval ja Rakveres, vallavanemad kümnetes valdades.

Tallinnas on sotsiaaldemokraatide eesmärk murda Keskerakonna ainuvõim Eesti pealinnas. “Aga me ei tee seda rahvusliku vastanduse kaudu nagu Reformierakond ja Kristen Michal, vaid pakkudes positiivseid lahendusi Tallinna muutmiseks,” ütles Ossinovski.

SDE volikogu kuulas ära riigikogu esimehe Eiki Nestori ülevaate koalitsiooni sisemistest läbirääkimistest seoses presidendi valimiskorra võimalike muudatustega ning andis talle ja Andres Anveltile volitused kõneluste jätkamiseks valitsusliidu sisese konsensuse leidmiseks.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo andis SDE volikogus ülevaate võrkudega liitumise toetustest ja korterelamute meetmest, mis on osa SDE soovitud punktidest uue valitsuse koalitsioonilepingus ning Riigikogu liige Ivari Padar tegi ülevaate haldus- ja riigireformist.

Ossinovski: näib, et Reformierakond hakkab valimiste eel taas rahvusi vastandama

Sotsid lähevad kohalikele valimistele tugevamana kui kunagi varem, ütles erakonna esimees Jevgeni Ossinovski varem ERR-i raadiouudistele.

“2013. aasta kohalikel valimistel õnnestus meil suur läbimurre saavutada, tänaseks me oleme kolmandikes maakonnakeskustes võimul linnapea tasemel. Kindlasti läheme neid maakonnakeskusi ka võitma, töö käib üsna aktiivselt,” ütles Ossinovski.

Parteijuht märkis, et põhitähelepanu kohalikel valimistel koondub Tallinnale ja seal on strateegia veel paika panemata.

Ossinovski sõnul on murettekitav, et Reformierakond näib olevat üles tõmbavat rahvusi vastandavat konflikti. “See kahtlemata soodustab Keskerakonna ainuvõimu jätkumist Tallinna linnas, mis kindlasti ei ole Tallinna huvides. Sotsiaaldemokraatide huvides on pakkuda alternatiivi, aga seejuures mitte Tallinna elanikke rahvuspõhiselt vastandades, vaid siiski tulevikku vaatavat alternatiivi pakkudes,” rääkis Ossinovski.

Isapuhkuse pikendamine väärtustab isadust ning tagab, et ema ja isa saaksid lapse kasvamise koormust ühtlasemalt jagada.
Sotsiaaldemokraat
Rainer Vakra
Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast.
Delfi
Hannes Hanso
Volikogude tähtsus peab pärast haldusreformi suurenema, et neist saaks demokraatia tugev aluspõhi.
ERR
Marju Lauristin
"Keegi ei suuda mind ümber veenda: loomade piinamine, et saada kätte nende kasukas, tuleb lõpetada!"
SDE
Barbi Pilvre
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sätestas oma valimiskorras juba mitu aastat tagasi, et nimekirja esimesed kaks peavad olema erinevast soost. Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult. Kas teeme ära?
#sotsid
Marianne Mikko
Alaealiste töötamise soosimise kõrval tahab riik ulatada päästerõnga neile 16- 26 aastastele noortele, kes ei tööta, ei õpi ega kasvata kodus last, kutsudes ellu mitteaktiivsetele noortele mõeldud tugisüsteemi, et riskinoored üles leida ja nad siis personaalselt just neile sobiliku riikliku teenuseni juhatada.
#sotsid
Kalvi Kõva
"Eesti inimesed mõistavad sarnaselt ülejäänud Euroopa Liiduga väga hästi, millised on meie ühised probleemid ning EKRE eksitab ja hirmutab tühja, kui väidab, et Euroliidu väärtused erinevad kardinaalselt traditsioonilisest euroopalikust väärtusruumist."
#sotsid
Barbi Pilvre
„Siseminister Andres Anvelt ja peaminister Jüri Ratas juhtisid SKA tuleviku arutelu parimal moel kõige mõistlikuma lahenduseni, millest võidab nii Sisekaitseakadeemia ja meie sisejulgeolekualane haridus kui ka Narva ja Ida-Virumaa."
Riigikogu
Barbi Pilve
"Kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis."
ERR
Liisa Oviir