Uudised

Mart Hiob: Süku muinsuskaitse vaatevinklist

Hannaliisa ViskUncategorized

Tartu muinaslinna kujunemise kohta on mitmeid hüpoteese. Kaur Alttoa on kirjeldanud neid viimati raamatus «Eesti linnaehituse ajalugu» (koostaja Lilian Hansar, 2019). Kesksel kohal Tartu sünniloos on Emajõe veetee ja põhja-lõunasuunalise … Loe edasi